Molen in Beneden-Leeuwen

Wamel, Beneden- en Boven-Leeuwen liggen als een 8 km lang lint langs de zuidelijke oever van de Waal. Tot 1900 gingen de katholieken uit de dorpen naar de kerk van Boven-Leeuwen, maar in dat jaar werd de nieuwe RK-kerk in Benedeneind – van het huidige Beneden-Leeuwen was nog geen sprake – ingewijd. Benedeneind groeide uit Beneden-Leeuwen.

De naam Leeuwen is afgeleid van het Germaanse woord ‘hlaiwa’ dat
grafheuvel betekent. En ‘beneden’staat voor ‘beneden aan de rivier’ ofwel
stroomafwaarts. De Zandstraat, de drukke winkelstraat die dwars door het dorp loopt
van oost naar west, is al heel oud. In 2002 werden bij opgravingen sporen
van een oude Romeinse nederzetting teruggevonden.